Tørring Kraftvarmeværk

Byggeår 2009 Disponeret areal (m2) 21.300
Solvarmefabrikant Sunmark A/S   Antal solvarmemoduler (stk)  525
Evt. tilskudsgiver -   Hældning af solfangere (grader)  45
Effektivt solfangerareal (m2) 7.284   Beregnet maksimal varmeeffekt  (MW) 4,6

Beregnet årsproduktion (varme) (MWh) 3.431
Forventet andel solproduktion af total årsproduktion på værk (%) 12%
Forventet CO2-reduktion pr. år p.g.a. solproduktion (tons/år) 1.000
Alternativt brændsel på værk (naturgas, flis, halm eller lign.) Naturgas
Investering ekskl. tilskud  (mio. kr.) 12
Tilskud (mio. kr.) -
Forventet økonomisk resultat netto over 25 år  (mio. kr.) 15
Simpel tilbagebetalingstid  (år) 9,3

 kW
 W/m2
 W/m2

:
:

Quick links

: 2.273,50 MWh
: 1.178.693,79 Wh/m2
 

(MWh)

(Wh/m2)

(Wh/m2)
juni 2019334,7645.959160.481
juli 2019286,1939.290136.711
august 2019265,9736.514139.801
september 2019164,9422.645100.078
oktober 201957,817.93762.949
november 20194,5262123.778
december 20194,6663918.114
januar 202011,541.58519.952
februar 202028,363.89328.435
marts 2020273,9537.610128.172
april 2020384,9352.846161.525
maj 2020392,4453.877173.490
juni 202063,428.70725.207
   
FORSIDE
GENERELT
ALT OM SOLVARME
SOLVARME PLATFORM
ENERGISTYRELSEN
MELLEMSTORE SOLVAMEANLÆG
FÅ JERES ANLÆG MED PÅ KORTET